PADI IDC CENTER

  • Veletržní 31, Praha 7,  170 00
  • +420 251 564 098

Divemaster

Cena: 18 900 Kč

Láká vás cestování a chcete pracovat na potápěčské základně u moře?

PADI Divemaster je první profesionální úroveň ve výukovém systému PADI. Jako Divemaster se stáváte členem Profesionální asociace instruktorů potápění. S touto kvalifikací se můžete ucházet o práci v kterémkoli potápěčském centru na světě. Hlavní úlohou Divemastera je doprovázet kvalifikované potápěče a pomáhat instruktorovi během kurzů potápění. Divemaster je cvičen v používání správného úsudku a proto je schopen řídit a dohlížet na potápěčské aktivity.

Přemýšlíte o kariéře potápěčského instruktora? Tento kurz je nezbytnou přípravou pro účast v instruktorském kurzu IDC.

 

PADI Divemaster je oprávněn:

  • Doprovázet studenty kurzu Open water diver v zábavné části ponoru 2, 3, 4, během navigačních cvičení, cestou na hladině na a z místa ponoru, dohlížet na studenty a zajišťovat logistiku kurzu
  • Vést program Discover local Diving, Discover Snorcheling, Scuba Review pro kvalifikované potápěče.
  • Doprovázet potápěče během kurzů Advanced open water diver a Rescue diver.
  • Doprovázet kvalifikované potápěče atd.

Předpoklady pro účast v kurzu:

Být kvalifikován jako PADI Advanced Open Water Diver a PADI Rescue diver nebo ekvivalent.
Na začátku kurzu mít zapsáno minimálně 40 ponorů, 60 ponorů při ukončení kurzu.
Mít potvrzení o absolvování tréninku první pomoci včetně CPR (např. MFA/EFR) v posledních 24 měsících.
Minimální věk 18 let
Předložit potvrzení od lékaře, které není starší 12 měsíců.

Co se budete učit:

Rozvoj teoretických znalostí:

Úloha a vlastnosti PADI Divemastera
Dohled nad kvalifikovanými potápěči
Pomoc studentům během tréninku
Úvod do teorie potápění
Fyzika
Fyziologie
Výstroj
Dekompresní teorie a tabulky
Programy vedené divemasterem
Zvládnutí rizika
Obchod s potápěním


Praktické dovednosti:

Vypracování záchranného plánu
Vypracování mapy potápěčské lokality
Plavecké dovednosti
Předvádění základních dovedností z kurzu OWD v demonstrační verzi
Asistování při kurzech v bazénu a na volné vodě
Řešení krizové situace
Vedení programu, který může DM vést
Zdokonalení záchranných dovedností
Workshop - příprava místa pro potápění
Vedení briefingu
Workshop vyhledávání a vyzvedávání předmětů
Workshop hloubkový ponor z kurzu AOWD

Jedná se o dlouhodobější program. Naším cílem je připravit vás pro kariéru potápěčského profesionála, případně na instruktorský kurz. Nečekejte od nás kurz za týden, to opravdu nedokážeme. V tomto programu bude rychlost postupu také dost záležet na vás.

Cena zahrnuje:

Výuku teorie a praktických částí, vstupy na bazén, zapůjčení chybějící výstroje, plnění lahví v Happy Divers.

Cena nezahrnuje:

Registrační poplatek PADI - cca 64,62 GBP, výukové materiály a pomůcky (instruktorský manuál, RDP tabulku a kolečko, eRDP, DM workbook, Encyklopedii rekreačního potápění, apod.
Dopravu na lokality a vstupy a plnění láhví při výjezdech.

Přihlašte se na Divemaster

K dispozici nejsou žádné termíny

Zpracování osobních údajů poskytnutých v tomto formuláři je nezbytné pro plnění smlouvy či jednání o nabídce služeb. Více viz Zásady zpracování osobních údajů.

top