PADI IDC CENTER

  • Veletržní 31, Praha 7,  170 00
  • +420 251 564 098

Open water scuba instructor

Cesta k profesionálnímu potápění je zcela odlišná od rekreačního potápění pro zábavu. Toho jsme si samozřejmě vědomi, proto je výběr správného učitele rozhodující. Tím, že čtete tyto stránky, jste na dobré cestě ke změně od rekreačního potápěče k odpovědnému instruktorovi.

Proč vám chceme pomoci?

Chceme, aby podvodní dobrodružství nových potápěčů začalo v péči těch nejlepších lidí, a my školíme ty nejlepší. Rádi bychom, aby se noví potápěči učili od zodpovědných učitelů, a právě na zodpovědnost klademe v instruktorském kurzu hlavní důraz. Kurzy potápění jsou vedeny atraktivním způsobem, a proto budoucí instruktory vyučujeme pomocí široké škály materiálů a nejnovějších metod. Jsme pečliví, protože, po pravdě řečeno, to děláme do značné míry pro náš vlastní prospěch. Většina instruktorů, které vyškolíme, s námi v budoucnu nějakým způsobem spolupracuje. Všichni vzpomínáme na naše učitele, ale krásné vzpomínky máme vyhrazeny pro ty, kteří při vyučování dokázali vytvořit přátelskou atmosféru.

Instruktorský kurz PADI IDC

IDC je zkratka pro Instructor Development Course – instruktorský rozvojový kurz. Skládá se ze dvou částí – PADI Assistant Instruktor a PADI Open Water Scuba Instructor kurzu. Do instruktorkého kurzu se můžete přihlásit pokud jste PADI Divemaster a absolvovat celý program nebo pokud jste již PADI Assistant Instructor vstoupit rovnou do druhé části IDC.

Během samotného kurzu IDC budete společně s vaším Course Directorem a jeho asistenty procházet jednotlivými teoretickými kapitolami, seznamovat se důkladně se všemi kurzy PADI, rozvíjet vaše prezentační schopnosti jak v učebně, tak v bazénu nebo kontrolovaných podmínkách a samozřejmě na volné vodě.

V průběhu celého kurzu jste individuálně hodnoceni pomocí testů z teorie potápění a pravidel PADI, jsou hodnoceny všechny vaše prezentace, čímž je zaručena kontrola vašeho úspěšného postupu v kurzu, díky čemuž má váš course director možnost zaměřit se na oblasti, ve kterých máte nedostatky.

Po úspěšném absolvování tohoto programu následují dvojdenní instruktorské zkoušky Instructor Examinations – IE. Zkoušejícími jsou vždy zaměstnanci PADI, čímž je zaručena absolutní nezávislost a nestrannost. Zkoušky se skládají z testů teorie potápění a pravidel PADI, z teoretické prezentace, předvedení několika cviků v demonstrační verzi, rescue cvičení, prezentace v kontrolovaných podmínkách a na volné vodě.

Výuka probíhá v českém jazyce, v malých skupinkách kandidátů (3-4) na následujícíhc lokalitách:

Česká republika - Praha a lom Leštinka

Předpoklady pro účast v tomto kurzu:

  • Být certifikovaným PADI DM nebo Assistant Instructor nebo mít ekvivalentní certifikaci od jiné organizace rekreačního potápění.
  • Minimální věk: 18 let 
  • Doložit potvrzení od lékaře na PADI Medical Statement formuláři. Potvrzení nesmí být starší 12 měsíců v den zahájení IE.
  • Být certifikovaným potápěčem alespoň 6 měsíců, mít minimálně 60 zapsaných ponorů (logbook) s dokumentovanou zkušeností s navigačním, nočním a hloubkovým potápěním. 
Poznámka: pro účast na IE je minimální počet ponorů 100
  • Předložit potvrzení o absolvování kurzu první pomoci dospělým i dětem v posledních 24 měsících – EFR (nebo ekvivalent)
 Poznámka: pro účast na IE musíte být certifikovaným instruktorem EFR
  • Předložit všechny potápěčské kvalifikace od vstupní úrovně (OWD) do vedoucí úrovně (DM) – PADI certifikace nebo certifikace od jiných tréninkových organizací rekreačního potápění
  • 3 fotografie pasového formátu, ne starší 6 měsíců 
  • logbook 

Ceník IDC

PADI IDC + Emergency First Response Instructor  1250 Euro + DPH
Poplatek za instruktorské zkoušky IE, aplikaci EFRI, členství PADI  800 Euro + DPH
 

Ceny nezahrnují: Dopravu, ubytování a stravování

UPOZORNĚNÍ: Ceny se mohou lišit v závislosti na změnách cen PADI.


Termíny IDC 2021


23.11. - 5.12.2021 + IE 8.12. - 9.12.2021 Egypt Dahab


 

Fotografie z minulých kurzů najdete zde:

PADI IE (instruktorské zkoušky) únor 2011

PADI IDC (instruktorský kurz) pod vodou - únor 2011

 

Přihlašte se na Open water scuba instructor

K dispozici nejsou žádné termíny

Zpracování osobních údajů poskytnutých v tomto formuláři je nezbytné pro plnění smlouvy či jednání o nabídce služeb. Více viz Zásady zpracování osobních údajů.

top