PADI IDC CENTER

  • Veletržní 31, Praha 7,  170 00
  • +420 251 564 098

DSAT TEC 40

Cena: 7 800 Kč

 

Tento kurz je prvním krokem do světa technického potápění a je přestupním mostem mezi rekreačním a úplným technickým hloubkovým dekompresním potápěním. 
 

Potápěči s kvalifikací Tec 40 jsou kvalifikování provádět ponory s omezenou dekompresí (do maximálně 10 minut) do 40 metrů a za použítí  jedné dekompresní láhve s maximálním obsahem 50% kyslíku.

 

Předpoklady:

  • PADI AOWD nebo ekvivalent z jiné výcvikové organizace
  • PADI Enriched Air Diver nebo ekvivalent z jiné výcvikové organizace
  • PADI Deep Diver nebo ekvivalent z jiné výcvikové organizace nebo mít v logbooku zapsáno nejméně 10 ponorů do 30 metrů a více.
  • Minimálně 30 zapsaných ponorů z nichž minimálně 10 musí být s obohaceným vzduchem a do větších hloubek než 18 metrů.
  • Minimální věk 18 let
  • Lékařské potvrzení 

Co Vás v kurzu čeká:

výuka teorie
3 praktické lekce
1 lekce v bazénu nebo kontrolovaných podmínkách
2 ponory na otevřené vodě se simulovanou dekompresí
1 dekompresní ponor na volné vodě

 

Teorie:

rizika a odpovědnost při technickém potápění
výstroj pro technické potápění
plánování a plyny - EAD, limity kyslíku, SAC, spotřeba, kyslíková toxicita
potápění v teamu
nouzové postupy
plánování dekomprese
a další

Praktické lekce:

1. úprava výstroje
2. použití PC softwaru pro plánování ponorů,kalkulace minutové spotřeby, plánování ponoru
3. kalkulace minutové spotřeby, plánování 2 dekompresních ponorů

 

Ponory:

Ponor 1 - bazén:
vyvážení, vznášení, nácvik uzavírání ventilů, reakce na volně proudící automatiku a unikající manifold, situace bez vzduchu, kontrola úniku bublin, nácvik práce s dekompresními lahvemi, výměna směsí, vypoštění bójí, a další. 

Ponor 2:
nácvik základních dovedností, maximální hloubka ponoru 10 metrů

Ponor 3:
nácvik důležitých dovedností, simulace dekompresních zastávek, maximální hloubka ponoru 27 metrů

Ponor 4:
dekompresní ponor, maximální hloubka 40 metrů

 

Požadovaná výstroj:

láhev s dvojventilem nebo twin set (dvojče) s manifoldem
2 automatiky, jedna s minimálně 2 metry dlouhou hadicí, jedna s manometrem
1 dekompresní láhev s patřičným nastrojením a označením s automatikou a manometrem
žaket nebo křídlo s D-kroužky
2 potápěčské počítače nebo 1 počítač plus záložní hloubkoměr a časomíra
signální bóji
reel
nůž a záložní řezací nástroj
záložní maska (doporučována)
kompas
záložní zařízení pro kontrolu vztlaku (pokud se používá pouze jedna láhev není potřeba) - dvojdušové BCD, suchý oblek ...

Doporučujeme používat standartní technickou výstroj - twin set. Chybějící výstroj je po dohodě možné zapůjčit.

Cena zahrnuje:
 

teoretickou i praktickou výuku
výukové materiály
dýchací směsi pouze u výcvikových ponorů vedených v ČR 
zapůjčení chybějících částí výstroje

Cena nezahrnuje:

dopravu na lokality
vstupy na potápěčské lokality
směsi u ponorů mimo ČR
poplatek za vystavení kvalifikace 1 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlašte se na DSAT TEC 40

K dispozici nejsou žádné termíny

Zpracování osobních údajů poskytnutých v tomto formuláři je nezbytné pro plnění smlouvy či jednání o nabídce služeb. Více viz Zásady zpracování osobních údajů.

top